Måsungar samlades idag över vår gård. Herrgården är byggd enligt gammal metod och som de gjorde förr placerades huset på en kulle så det inte skulle bli fuktskadat. (Går ni på husvisning för ett gammalt fritidshus notera då hur det står placerat i naturen, ofta på en kulle).

Uppåtvindarna från sädesfältet gör att gården blir en exemplarisk plats att lära sig flyga på. Under tystnad och övervakade av föräldrarna gjorde måsungarna krumbukter i vinden.

Över en öl fick vi ett fantastiskt skådespel som varade över en timme.