Med motorsåg kapades timmerstommen. På insidan gjordes en ram som sågsvärdet kunde följa se mer i filmen.