Med hink och kranhjul vevar vi upp tegelsten till 4 meternivån.