För att få en bild på hur tegelväggen ser ut har Uffe tagit bort ställningen.