Men även lite snack om utkastare på väggen för att vattna trädgård. Leffe ger oss råd. Idag placeras golvbrunnar i garaget samt pumpstation göms av Jari som vi kan se i bakgrunden.