Med Homey kan jag föra en viss konversation med mitt hem. Det kan uppfattas som lite trevande men det gör ju alla nya bekantskaper i början.