För att skapa naturlig luftcirkulation och hindra mögel och kondens. Bygger vi en luftspalt mellan takspont och isolering.
Vid takstolarna spikar vi fast ribbor / läkt och på dom spikar vi sedan fast masonit. Oljeboard avrådde byggingenjören Pukarin ifrån då senaste rönen visar på att det är för tät. Vi bygger för att huset ska kunna ”andas”. Dvs transportera kondensen vidare till nästa tätskikt. Luftspalten avslutas ungefär 45cm upp på vinden. Längre upp behövs inte då lösull ska vara som ett täcke i botten av vinden ca: 40 cm från takstolens bottenläge.