Uffe är glad åt dagens plankor som sedan ska bli panel på loftet. Ja det är en glad gubbe bakom brädan men han syns knappt.

I bakgrunden ser ni ramen till det gamla kedjesågverket med en planka liggande.