Jonas fördelar betongen jämt med kratta och lasermätare.