Nu ska vi börja om igen på insidan med att mura 3,5 nivåer på en del fack och 4,5 på andra. På de blocken kommer timmergolvet vila.