Efter ett år med pappersarbete har vi äntligen fått kommunalt vatten och avlopp.