Medan vi väntar på mer innertak och grangolv gäller återigen att förbereda för nästa jobb. Troligen plocka fram byggställning för göra innertak men innan dess lite småfix och suck… städning igen.