25 meter gran föll under stormen Alfrida i natt. Trädet var försvagad av röta och insekter cirka 3 meter från roten. Resten kunde vi göra plankor av.