Kontrollmätningar av att avloppsrör och radonrör står enligt ritning.