Gårdens koltrastar är kreativa och hittar alltid nya ställen att bygga bo på. Kanske dax för oss att börja bygga fågelholkar till alla koltrastar vi har?
Ett litet hål underifrån funkar tydligen som huvudentré. Trygga verkar de och vara, så många ägg!