{CAPTION}

Jonas kollar lasermätaren för att hitta nivå på max hur mycket cement som ska fyllas på. 10 centimeter är maxnivå för oss