Marken jämnas ut på baksidan för att kunna lägga ut jord som sedermera ska bli en gräsmatta.