Även på loftet är nu gjutjärnradiatorerna klara. Nu är det egentligen bara sätta på vattnet.